Panel logowania

Dobrze zaplanowany projekt mniej boli

 

Projekty są obciążone co raz większym ryzykiem. Dobre zaplanowanie projektu pozwala na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu zagrożeń.

Jeśli:

  • startujesz z innowacyjnym projektem
  • skala projektu jest kilkakrotnie większa od wcześniej realizowanych
  • projekt będzie realizowany dla prestiżowego klienta
  • mocno zabolały Cię poprzednie projekty
  • nie masz wiedzy/doświadczenia w planowaniu i organizacji projektów

To skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony na podstawie krótkiego opisu projektu sporządzimy ofertę współpracy.

Zazwyczaj nasi klienci mieli do zrealizowania projekt inwestycyjny lub organizacyjny o zakresie znacznie przekraczającym dotychczasowe przedsięwzięcia. Budżety projektów wynosiły od kilku do kilkuset milionów złotych. Czasy realizacji wynosiły od kilku dni do 2,5roku.

 

Współpraca obejmowała przeprowadzenie warsztatów planistycznych, których efektem był plan realizacji projektu obejmujący harmonogram (także w MS Project), analizę i plan zarządzania ryzykiem projektu, plan komunikacji projektu, strukturę organizacyjną projektu oraz inne plany i analizy wynikające ze specyfiki projektu (np. plan działań PR czy plan zarządzania jakością).