Panel logowania

Stworzyliśmy UNVIERSE-IBS Sp. z o.o. po to, aby kreować rzeczywistość poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów i usług adresowanych do klientów indywidualnych, biznesowych oraz administracji publicznej. Chcemy skupić się na tworzeniu wartości dodanej w sposób nieszablonowy i nieskrępowany, dążąc do doskonałości w każdym obszarze naszej aktywności. Dlatego też naszym podstawowym celem jest inicjowanie i rozwijanie takich przedsiewzięć, które tworzą nową jakość dla naszych Klientów oraz dla nas samych. W szczególności skupiliśmy się na:

  • Poszukiwaniu osób przedsiębiorczych i pomaganiu im w realizacji ich pomysłów biznesowych
  • Dostarczaniu usług i produktów dla biznesu (szkoleń, wdrożeń, programów informatycznych)
  • Wspomaganiu transformacji administracji publicznej w kierunku "klientocentryzmu" i konkurencyjności na rynku globalnym poprzez dostarczanie rozwiązań systemowych opartych na nowej wiedzy i nowoczesnej technologii informatycznej
  • Dostarczaniu społeczeństwu usług edukacyjnych, podnoszących poziom kwalifikacji i adaptacyjnosci na rynku pracy
  • Budowaniu tematycznych serwisów WWW opartych na innowacyjnym sposobie zaspokojenia nieodkrytych lub niedocenionych potrzeb użytkowników Internetu

Naszą misję realizujemy dzięki kilku podstawowym wartościom, którym chołdujemy i które według naszego przekonania są niezbędne zawsze, a zwłaszcza współcześnie, w globalizującym się świecie. Oto one:

  • Pomysł (idea), który jest zaczątkiem, ziarnem wszystkiego
  • Pasja (passion), bez której pomysł umiera jak roślina bez wody
  • Optymizm (optimism), który jest słońcem nadziei i wiary w lepsze jutro
  • Zaangażowanie (commitment), które jest radosnym trudem ogrodnika pielęgnującego najpiękniejszy kwiat swego ogrodu

W każdym naszym działaniu dążymy do tego, aby nasi Współpracownicy i Klienci kreowali swoją własną przestrzeń innowacji:

 

Creat your own universe of innovation!

 

 

 Zespół UNIVERSE-IBS Sp. z o.o.