Podstawy zarządzania projektami
Specjalistyczne
Menedżerskie

90% czasu naszych szkoleń to interaktywne formy takie jak warsztat czy case study. Dlatego też bardzo duży nacisk kładziemy na ich praktyczność i jakość. Prowadzący szkolenia to w głównej mierze praktycy biznesowi starannie dobierani do potrzeb klientów. Każde szkolenie podlega ocenie pod kątem organizacji, poziomu merytorycznego i przygotowania metodycznego osób prowadzących. Dzięki temu nasi klienci oszczędzają, ponieważ największy koszt szkolenia to koszt…. czasu pracy uczestników, którzy nie uważają czasu szkoleń za czas zmarnowany.

Szczegółowy program dostępny po wypełnieniu formularza.